Materijal za redovnu sednicu skupštine

Materijal za redovnu sednicu skupštine

01.06.2020.godine.


U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine.

1. Poziv za redovnu sednicu skupštinepreuzmite dokument.

2. Izveštaj o poslovanju u 2019. godini sa izveštajem Odbora direktorapreuzmite dokument.

3. Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2019. godini sa izveštajima Odbora direktorapreuzmite dokument.

4. Finansijski izveštaji za 2019. godinupreuzmite dokument.

5. Izveštaj i mišljenje ovlašćenog ravizora o izvršenoj reviziji finansijskih izveštajapreuzmite dokument.

6. Predlog odluke o usvajanju finansijskih izveštajapreuzmite dokument.

7. Predlog odluke o raspodeli dobitipreuzmite dokument.

8. Predlog odluke o imenovanju članova Odbora direktora o izboru revizora za reviziju poslovanja u 2020. godinipreuzmite dokument.

9. Biografije predloženih članova Odbora:

– Prof. Stevo Janoševićpreuzmite dokument.

– Radmila Todosijevićpreuzmite dokument.

– Jelena Lukovićpreuzmite dokument.

10. Punomoćje za glasanjepreuzmite dokument.

11. Formular za glasanje u odsustvupreuzmite dokument.