GENERALNI DIREKTOR
Jelena Luković, generalni direktor „Metalac-Proletera“
Biografija – Preuzmite dokument
ODBOR DIREKTORA
Prof. dr Stevo Janošević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, predesednik Odbora direktora

Biografija – Preuzmite dokument

Jelena Luković, generalni direktor „Metalac-Proletera“
Radmila Tоdosijević, Izvršni direktor za finansije, ljuske resurse i poslovnu logistiku „Metalac“ a.d.
Biografija – Preuzmite dokument
KOMISIJA ZA REVIZIJU
Petar Grubor, dipl. oec,
Rosanda Petrović, dipl. oec,
Dr Rajko Tepavac