Na osnovu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 18/2020), Pravilnika o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću („Službeni glasnik RS“, broj 152/20), Pravilnika o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za dobijanje saglasnosti za priređivanje nagradne igre u robi i uslugama i načinu izveštavanja o rezultatima nagradne igre („Službeni glasnik RS“, broj 152/20) i Odluke broj 120 zastupnika privrednog društva TRGOVINSKO PREDUZEĆE ZA PROMET NA VELIKO I MALO METALAC-PROLETER AD GORNJI MILANOVAC, ul. Rudničke Vojske 18, od dana 27.04.2021. godine, doneta su:

 
PRAVILA NAGRADNE IGRE
“75 nagrada za 75 godina”

Ovim Pravilima priređivač organizuje nagradnu igru u robi pod nazivom “75 nagrada za 75 godina” (u daljem tekstu: Nagradna igra), te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na Priređivača nagradne igre, Način organizovanja nagradne igre, Nagradni fond, Uslove za učešće, Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi.

 
I NAZIV, SEDIŠTE I PIB PRIREĐIVAČA

 

TRGOVINSKO PREDUZEĆE ZA PROMET NA VELIKO I MALO METALAC-PROLETER AD GORNJI MILANOVAC Rudničke Vojske 18 matični broj: 07176929, pib: 101487561 zakonski zastupnici: Jelena Luković, generalni direktor.

 
II NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANjU IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

 

Dana 07.04.2021. godine, Jelena Luković, generalni direktor, za privredno društvo TRGOVINSKO PREDUZEĆE ZA PROMET NA VELIKO I MALO METALAC-PROLETER AD GORNJI MILANOVAC, donela je Odluku broj 120 da se organizuje nagradna igra pod nazivom “75 nagrada za 75 godina“.

 
III NAZIV, VREME TRAJANjA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA

 

Organizuje se nagradna igra u robi. Naziv nagradne igre je “75 nagrada za 75 godina”. Nagradna igra se organizuje na teritoriji Republike Srbije (bez teritorije Kosova i Metohije) u periodu od 1. juna do 15. jula 2021. godine.

 
IV USLOVI ZA UČESTVOVANjE U NAGRADNOJ IGRI

 

Sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) imaju pravo da učestvuju u Nagradnoj igri, izuzev lica zaposlenih kod priređivača i u privrednom društvu GMD SOLUTIONS DOO BEOGRAD-ČUKARICA, ul. Lješka br. 1/3, matični broj: 21348848, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici). Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja nagrade, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuju važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu). Dobitnik DRUGE glavne nagrade- putovanja mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne kraćim od 6 meseci od dana povratka sa nagradnog putovanja. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica. Učešćem u nagradnoj igri svi učesnici prihvataju njena pravila.

 

V OPIS NAGRADNE IGRE

 

Pravo učešća i mogućnost da osvoje neku od nagrada imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji (bez teritorije Kosova i Metohije) koja tokom perioda trajanja nagradne igre u bilo kojem prodajnom objektu „Metalac Proleter“ ostvare kupovinu u minimalnoj vrednosti od 1.000,00 dinara koja obavezno uključuje i kupovinu bilo kojeg od sledećih proizvoda, i to:

BARCODE ARTIKAL
8600102972131 KAFA BONITO 200G
8606106464078 KAFA BONITO TAMNO PRZENA 200G
3875000131798 CIPS CHIPSY RAVAN SLANI 150G MARBO
3875000131828 CIPS CHIPSY REBRASTI 150G MARBO
8001841658698 ARIEL KAPSULE 13 KOM MS
4084500981775 DETERDZENT ZA SUDOVE FAIRY LEMON 450ML
8600114000211 KEKS JAFFA 300G
8600114000020 MUNCHMALLOW 105G
5000112602791 COCA COLA 1.5L PET 99 DIN
5449000051981 COCA COLA 1.5L PET
8600084051015 JETRENA PASTETA 150G YUHOR
8600084005810 MINI POSEBNA 350G YUHOR
8601500119630 JOGURT BALANS 1%MM 1,5KG PET - IMLEK
8601500120605 MLEKO DUGOTRAJNO 2.8%MM 1.5L TB KRAVICA IMLEK
8600102672338 PIVO TUBORG 500ML STAKLO POVRATNO
8600037034119 GUARANA 250ML LIMENKA KNJAZ MILOS
8606106773156 HLEB TOST BELI 500G PONS
8600102734913 HRSKAVE PLOCICE 6 ZRNA 150GR. PONS
8606017636700 VAFEL KOCKA COKO 1KG WAFFER MORAVKA
8601900505767 TECNI KREM EUROCREM PLUS 700G SW
8601900001061 SOK BOROVNICA 1L BRIK TAKOVO
8606019140878 TORTA MATURSKI RAD VELIKI SNIT KOM ANDJELCIC
8606108597897 TOAL.PAPIR PERFEX COTTON COMFORT LINE 10/1 4SL
8606108597873 UBRUS BONI PERFEX JUMBO 1/1 2-SL
8606100594030 BRASNO PSENICNO 5/1 T-400 CEKOVIC
8606100594047 BRASNO PSENICNO 1/1 T-400 CEKOVIC
 

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi zajedno sa fiskalnim računom dobijaju dodatni isečak koji sadrži kod. Cifre koje čine kod jedinstveno određuju objekat, kasu i broj računa na kasi. Potrošač postaje učesnik nagradne igre slanjem SMS poruke na četvorocifreni broj 3338. Broj 3338 biće dostupan za slanje sms-a počev od 1. juna 2021. godine u 06:00 časova do 14. jula 2021. godine u 23.59 časova. SMS poruka se tarifira po ceni standardnog SMS-a za MTS, A1 i Telenor mrežu (za korisnike MTS mobilne mreže: 3,64 rsd sa PDV-om, za korisnike Telenor mobilne mreže: 3,6 rsd sa PDV-om i za korisnike A1 mobilne mreže: 3,48 rsd sa PDV-om).

 

Jedinstveni kod koji se sastoji od 14 karaktera: AAAAAAAAAAAAAA– jedinstven kod koji se unosi sa isečka koji je potrošač dobio (ukupno 14 karaktera). (Npr. Ukoliko je učesnik nakon izvršene gore opisane kupovine, dobio dodatni isečak uz fiskalni račun broj 11111111111111, onda šalje sms na broj 3338 sa tekstom: 11111111111111)

 

Učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun sa isečkom na kojem se nalazi kod kao dokaz o kupovini do kraja nagradne igre. Učesnici mogu dobiti više informacija o nagradnoj igri i preuzimanju nagrada (gde, kada i na koji način se nagrade mogu preuzeti) na internet stranici www.mojproleter.rs/nagradna-igra

 
VI IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAKA
 Naziv nagradeUkupan broj nagradaCena RSD komadCena / total neto RSDCena / total bruto sa PDV-om RSD
Instant nagrada Toster 19 1.365,32 RSD bez PDV-a 25.941,08 bez PDV-a 31.129,30 RSD sa PDV-om
Nedeljna nagrada Vaučer u vrednosti od 5.000,00 RSD za kupovinu u Metalac Proleter prodajnim objektima 72 5.000,00 oslobođeno od PDV-a 360.000,00 oslobođeno od PDV-a 360.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
Prva glavna nagrada Blok Vaučera za kupovinu u Metalac Market prodajnim objektima 1 200.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 200.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a 200.000,00 RSD oslobođeno od PDV-a
Druga glavna nagrada Vaučer za turističko putovanje 1 75.000,00 RSD ne podleže PDV-u 75.000,00 RSD ne podleže PDV-u 75.000,00 RSD ne podleže PDV-u
Treća glavna nagrada Frižider Gorenje sa prehrambenim proizvodima 1 38.518,15 RSD bez PDV-a 38.518,15 RSD bez PDV-a 46.076,42 RSD sa PDV-om
Nagrade ukupno RSD         715.205.72 RSD sa PDV-om

Dobitni fond čini roba.
Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim pravilima.
Dobitni fond se sastoji od sledećih nagrada:

  • 19 x Toster Žar kontaktni mini, model: SM701GCB.
  • 72 x Vaučer u vrednosti od 5.000,00 RSD koji se isključivo može koristiti za kupovinu bilo koje vrste artikala osim duvanskih proizvoda (cigareta i rezanog duvana) u prodajnim objektima „Metalac Proleter“. Vaučer se ne može zameniti za novac i isti važe do 30.08.2021. godine.
  • 1 x Blok Vaučera u vrednosti od 200.000,00 RSD. Blok Vaučera se sastoji od 40 vaučera vrednosti od po 5.000,00 RSD, a za koji se isključivo mogu koristiti za kupovinu bilo koje vrste artikala u prodajnim objektima „Metalac Market“. Vaučeri se ne mogu zameniti za novac i isti važe do 31.12.2021. godine.
  • 1 x Vaučer za turističko putovanje u vrednosti od 75.000,00 dinara. Vaučer se ne može zameniti za novac i isti važi do 1.5.2022. godine.
  • 1 x Frižider Gorenje, model NRK6192AXL4, sa prehrambenim proizvodima.
 
VII NAČIN I POSTUPAK OSVAJANjA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA DOBITAKA

 

Svi učesnici nagradne igre biće svrstani u bazu podataka iz koje će biti izvučeni dobitnici nagrada.

 

IZVLAČENjE GLAVNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 1.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 3338 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika. Sistem će biti aktiviran pritiskom na taster “space”.

Izvlačenje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno:
– 15.07.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala SMS na broj 3338 sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 01.06. godine u 06:00 časova do 14.07.2021. godine u 23.59 časova) Biće izvučeno ukupno 3 dobitnika glavne nagrade. Dobitnik INSTANT nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Dobitnik GLAVNE nagrade može biti dobitnik samo jedne glavne nagrade.
Objavljivanje dobitnika GLAVNE nagrade biće vršeno na internet strani www.mojproleter.rs/nagradna-igranajkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

IZVLAČENjE NEDELjNE NAGRADE

Svi učesnici koji u toku jedne nedelje trajanja nagradne igre ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 1.000,00 dinara i budu poslali SMS na broj 3338 sa odgovarajućim sadržajem biće uvršteni u bazu podataka iz koje će sam sistem (odgovarajući softver) na osnovu definisanog algoritma automatski izvući slučajnog dobitnika.
Izvlačenje dobitnika  NEDELjNE nagrade biće vršeno:
• 08.06.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 01.06. u 06:00č do 07.06.2021. godine u 23:59č). Izvlačiće se 12  dobitnika NEDELjNE nagrade.
• 15.06.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 08.06. u 00:00č do 14.06.2021. godine u 23:59č). Izvlačiće se 12 dobitnika NEDELjNE nagrade.
• 22.06.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 15.06. u 00:00č do 21.06.2021. godine u 23:59č). Izvlačiće se 12  dobitnika NEDELjNE nagrade.
• 29.06.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 22.06. u 00:00č do 28.06.2021. godine u 23:59č). Izvlačiće se 12  dobitnika NEDELjNE nagrade.
• 06.07.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 29.06. u 00:00č do 05.07.2021. godine u 23:59č). Izvlačiće se 12  dobitnika NEDELjNE nagrade.
• 13.07.2021. godine (učestvuju lica koja su poslala odgovarajući SMS u periodu od 06.07. u 00:00č do 12.07.2021. godine u 23:59č). Izvlačiće se 12  dobitnika NEDELjNE nagrade.
Biće izvučeno ukupno 72 dobitnika NEDELjNE nagrade.
Jedno lice ne može biti dobitnik NEDELjNE nagrade više puta.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik INSTANT nagrade.
Dobitnik NEDELjNE nagrade može biti dobitnik GLAVNE nagrade.
Objavljivanje dobitnika NEDELjNE nagrade biće vršeno na internet strani  www.mojproleter.rs/nagradna-igra najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

IZVLAČENjE INSTANT NAGRADE

Izvlačenje INSTANT nagrada obaviće se dana 28.06.2021. godine, a učestvovaće svi učesnici koji do tada ostvare gore bliže opisanu kupovinu u vrednosti od minimum 1.000,00 dinara i dana 28.06.2021. godine u periodu od 00:01 časova do 23:59 časova pošalju SMS na broj 3338 sa odgovarajućim sadržajem.
Izvlačenje dobitnika INSTANT nagrade biće vršeno dana 28.06.2021. godine i to na svakih 75 minuta, te će se shodno tome izvlačiti 19 dobitnika INSTANT nagrada.
Biće izvučeno ukupno 19 dobitnika INSTANT nagrade.
Jedno lice može biti dobitnik INSTANT nagrade više puta.
Dobitnik GLAVNE, NEDELjNE nagrade može biti dobitnik INSTANT nagrade.
Objavljivanje dobitnika INSTANT nagrade biće vršeno na internet strani www.mojproleter.rs/nagradna-igra najkasnije u roku od 15 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

 

Izvlačenje i utvrđivanje rezervnih dobitnika nagrade

Biće izvučena po dva rezervna dobitnika za GLAVNU, NEDELjNE nagrade.
Prvi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik bude diskvalifikovan kao dobitnik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.
Drugi rezervni dobitnik je učesnik koji je izvučen sledeći nakon prvo izvučenog rezervnog dobitnika i koji će dobiti nagradu u slučaju da prvo izvučeni dobitnik i prvo izvučeni rezervni dobitnik budu diskvalifikovani kao dobitnici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

 
VIII NADZOR NAD POSTUPKOM IZVLAČENjA DOBITNIKA NAGRADNE IGRE

 

O ishodu utvrđivanja dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mesto i vreme utvrđivanja dobitnika, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv dnevnog lista u kome su objavljena pravila nagradne igre, ime i prezime lica koje je vodilo postupak utvrđivanja, imena i prezimena predsednika i članova komisije, način utvrđivanja dobitnika, ime, prezime i adresu, te naziv i vrednost nagrade dobitnika. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije. Nadzor nad sprovođenjem postupka utvrđivanja dobitnika nagradne igre sprovodi komisija od tri člana, i to:
• Ivan Čutović, predsednik
• Marija Mićović, član i
• Nenad Babić, član.

 
IX NAČIN OBJAVLjIVANjA IZNOSA FONDA DOBITAKA I REZULTATA IGARA

 

Fond dobitaka nagradne igre i rezultati igre biće objavljeni na internet strani www.mojproleter.rs/nagradna-igra

 

X OBAVEŠTAVANjE DOBITNIKA O OSVOJENIM NAGRADAMA OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ INSTANT NAGRADI

 

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika INSTANT nagrade, priređivač će obavestiti potencijalnog dobitnika o nagradi koju je osvojio i to SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri. Nakon slanja SMS-a priređivač će dobitnika pozvati putem Call centra kako bi od istog uzeo potrebne lične podatke i postigao dogovor oko prodajnog objekta u kojem će dobitnik preuzeti nagradu. Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, te će ista ostati neraspoređena. Dobitnik INSTANT nagrade je u obavezi da istu preuzme u roku od 5 radnih dana od dana obaveštenja o osvojenoj dnevnoj nagradi i to u prodajnom objektu koji se saopštio priređivaču. U slučaju da dobitnik INSTANT nagrade ne preuzme nagradu ili ne pokaže na uvid odgovarajući fiskalni račun sa dodatnim isečkom na kojem se nalazi kod, isti gubi pravo na nagradu, te će nagrada ostati neraspoređena . Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun i isečak sa kodom, a kao dokaz o izvršenoj kupovini. Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima. Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane sa preuzimanjem nagrada. Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivvrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ NEDELjNOJ NAGRADI

Odmah nakon utvrđivanja dobitnika NEDELjNE nagrade, priređivač će obavestiti potencijalnog dobitnika o nagradi koju je osvojio i to SMS-om na broj mobilnog telefona sa kog je poslao sms za učešće u nagradnoj igri. Nakon slanja SMS-a priređivač će dobitnika pozvati putem Call centra kako bi od istog uzeo potrebne lične podatke i postigao dogovor oko prodajnog objekta u kojem će dobitnik preuzeti nagradu. Ukoliko se dobitnik ne javi i ne preuzme nagradu u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku.
Dobitnik NEDELjNE nagrade je u obavezi da istu preuzme u roku od 5 radnih dana od dana obaveštenja o osvojenoj nedeljnoj nagradi i to u prodajnom objektu koji se saopštio priređivaču.
U slučaju da dobitnik NEDELjNE nagrade ne preuzme nagradu ili ne pokaže na uvid odgovarajući fiskalni račun sa dodatnim isečkom na kojem se nalazi kod, isti gubi pravo na nagradu, te se ista ima dodeliti sledećem rezervnom dobitniku. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik nagrade je dužan da potpiše pristanak za prihvatanje nagrade i da ovlašćenom licu pokaže na uvid original fiskalni račun sa dodatnim isečkom na kojem se nalazi kod, a kao dokaz o izvršenoj kupovini.
Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.
Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove dobitnika povezane s preuzimanjem nagrade.
Osvojenu NEDELjNU nagradu dobitnik ne može da prenese na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga dobitnik nagrade nije u mogućnosti da istu iskoristi onda će se te nagrade dodeliti sledećem rezervnom dobitniku. Osvojenu NEDELjNU nagradu dobitnik kod priređivača ne može zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu.

 

OBAVEŠTENjE DOBITNIKA O OSVOJENOJ GLAVNOJ NAGRADI

Priređivač će dobitnika obavestiti pozivanjem navedenog broja mobilnog telefona minimum dva uzastopna dana za redom u različito vreme, a ukoliko se dobitnik ne javi na telefonski poziv priređivača, priređivač će mu poslati sms kojim će ga obavestiti da je dobitnik nagrade u ovoj nagradnoj igri i pozvati ga da se javi najkasnije u roku od 5 dana (najkasnije do 23.07.2021. godine do 18:00č) od dana prijema sms-a, na telefon priređivača na broj +38132404040 u vremenu od 08 do 18 časova, od ponedeljka do petka, kao i subotom od 9 do 16 časova osim u vreme državnih praznika, i ovlašćenom licu Priređivača saopšti svoje ime i prezime, adresu prebivališta, kontakt telefon, te dostavi fiskalni račun sa isečkom za proces validacije. Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu, koja će biti dodeljena rezervnom dobitniku, kao što je objašnjeno u Paragrafu VII ovih Pravila. Glavna nagrada će biti uručena najkasnije do 01.08.2021. godine, a ukoliko dobitnik ne ispuni gore označene obaveze, te stoga mu ne bude moguće uručiti nagradu, isti gubi pravo na nagradu i time prestaju dalje obaveze priređivača prema dobitniku. Pri preuzimanju nagrada dobitnik odnosno osoba koju dobitnik na to ovlasti specijalnim overenim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju nagrade čime prestaju sve dalje obaveze priređivača nagradne igre prema dobitniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima. Osvojene nagrade dobitnici kod priređivača ne mogu zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koju drugu nagradu. Dobitnik nagrade mora najkasnije prilikom preuzimanja nagrade da dostavi priređivaču fiskalni račun i isečak sa jedinstvenim kodom kao dokaz kupovine. U slučaju da se priređivač odluči da organizuje svečanost za dodelu nagrade isti ne snosi troškove prevoza ili putovanja dobitnika koji se odnose na njegovo prisustvo na gore opisanoj svečanosti. Nakon preuzimanja nagrade koja predstavlja putni aranžman dobitnik je dužan da u roku od 15 dana pristupi u poslovne prostorije turističke agencije Robinson Adventure Team, koja se nalazi u Beogradu, ul. Beogradska 29, kako bi se izvršila aktivacija putnog vaučera i rezervacija turističkog aranžmana za put u skladu sa nagradom koju je dobitnik osvojio.

 
XI NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

 

Pravila igre biće objavljena u dnevnom listu „Danas“ koji se distribuira na teritoriji cele Srbije i na internet stranici www.mojproleter.rs/nagradna-igra najmanje 8 dana pre otpočinjanja nagradne igre i o tome će priređivač obavestiti Upravu za igre na sreću u roku od tri dana od dana objavljivanja.

 
XII POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA NAGRADNE IGRE

 

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati proglašenje epidemije zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije ili delu teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradne igre i/ili dodelu i preuzimanje nagrada. Ako bi nastala neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada.

 
XIII ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

 

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila. Priređivač garantuje da će dobitnicima dodeliti nagrade bliže opisane u Paragrafu VI, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac. Sve potrebne informacije u vezi sa nagradnom igrom učesnik može dobiti slanjem upita na mail adresu kontakt@metalac.co.rs.

 
XIV SAGLASNOST

 

Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi sa tim se obaveštava: da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obaveza od strane priređivača koje su propisane odedbama iz članova 108. i 110. Zakona o igrama na sreću, a sve u skladu sa odredbom iz člana 12. U vezi sa čl. 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018), U vidu podataka o ličnosti za dobitnike nagrada će se prikupljati ime, prezime i adresa. Priređivač će od svih učesnika prikupljati brojeve mobilnih telefona, a isljučivo u cilju obaveštenja istih o osvojenim nagradama. Učestvovanjem u nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe pristaje: da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču (ime i prezime) čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja nagradne igre shodno odredbi iz člana 12. u vezi sa čl. 23 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Ovde navedeni podaci se mogu javno objaviti isključivo uz prethodni pristanak putem pisane izjave i to shodno odredbi iz čl. 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Pristanak za obradu podataka se može opozvati u svakom trenutku dostavljanjem pisanog obaveštenja Priređivaču na njegovu adresu sedišta.

 
XV ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

 

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik-igrač ostvarivati bilo kakva prava prema priređivaču. Učesnici koji učestvuju u nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

 
XVI ISKLjUČENjE ODGOVORNOSTI

 

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada , predstavnicima robnih marki dodeljenih materijalnih proizvoda I turističkoj agenciji. Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu (uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit), koji nastanu kao posledica učestovanja u nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

 
XVII POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

 

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od igara na sreću, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana i to isključivo ukoliko mu dobitnik dostavi sve lične podatke neophodne za podnošenje poreske prijave.

 
XVIII TROŠKOVI

 

Troškove organizovanja nagradne igre snosi priređivač.

 
XIX OBJAVLjIVANjE

 

Pravila nagradne igre biće deponovana kod priređivača. Po okončanju nagradne igre, priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima nagradne igre sa podacima o:
-fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;
-dobitnicima.

 
XX NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

 

U slučaju spora nadležan je mesno nadležan sud u Beogradu.

 
XXI STUPANjE NA SNAGU

 

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti ministra finansija.
U Gornjem Milanovcu, dana 27.04.2021.godine
za METALAC-PROLETER AD
___________________________
Jelena Luković, generalni direktor