Metalac Proleter AD - Potvrda o upisu u registar ponuđača

Dokument možete preuzeti ovde.

Struktura akcijskog kapitala

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 2.929 2.277704
Akcije u vlasništvu pravnih lica 125.703 97.92296
Društveni kapital 0 0
Zbirni (kastodi) račun 0 0
Ukupno: 128.632 100

Redosled prvih 10 akcionara po broju akcija

Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. Metalac a.d. Gornji Milanovac 83.036 64.553
2. Akcionarski fond a.d. Beograd 26.055 20.255
3. PIO fond RS 8.714 6.774
4. Metalac Proleter a.d. Gornji Milanovac 7.898 6.139
5. Stanković Snežana 346 0.268
6. Lukić Velibor 296 0.230
7. Maksimović Saša 177 0.137
8. Pavić Đorđe 166 0.129
9. Starčević Zoran 153 0.118
10. Petronijević Marija 124 0.096