Izveštaj sa održane skupštine akcionara

Izveštaj sa održane skupštine akcionara

23.05.2023. godine.

U prilogu se nalazi:

Izveštaj sa održane skupštine akcionara – preuzmite dokument