CategoriesVesti za akcionare

Materijal za redovnu sednicu Skupštine

Materijal za redovnu sednicu Skupštine 01.04.2021.godine. U prilogu se nalazi: – Poziv za redovnu sednicu skupštine – preuzmite dokument. – Finansijski izveštaj za 2020. godinu – preuzmite dokument. – Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija – preuzmite dokument. – Predlozi odluka za redovnu sednicu Skupštine – preuzmite dokument. – Punomoćje za skupštinu – preuzmite dokument. – […]