CategoriesVesti za akcionare

Materijal za redovnu sednicu Skupštine

Materijal za redovnu sednicu Skupštine 01.04.2021.godine. U prilogu se nalazi: – Poziv za redovnu sednicu skupštine – preuzmite dokument. – Finansijski izveštaj za 2020. godinu – preuzmite dokument. – Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija – preuzmite dokument. – Predlozi odluka za redovnu sednicu Skupštine – preuzmite dokument. – Punomoćje za skupštinu – preuzmite dokument. – […]

CategoriesVesti za akcionare

Materijal za redovnu sednicu skupštine

Materijal za redovnu sednicu skupštine 01.06.2020.godine. U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću redovnu sednicu skupštine. 1. Poziv za redovnu sednicu skupštine – preuzmite dokument. 2. Izveštaj o poslovanju u 2019. godini sa izveštajem Odbora direktora – preuzmite dokument. 3. Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2019. godini sa izveštajima Odbora direktora […]