CategoriesVesti za akcionare

Materijal za redovnu sednicu skupštine 05.06.2024.

Materijal za redovnu sednicu skupštine 05.06.2024. 25.04.2024. godine U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću vanrednu sednicu skupštine. 1. Poziv za redovnu sednice skupštine – preuzmite dokument. 2. Godišnji izveštaj 2023. – preuzmite dokument. 3. Odluka o sazivanju redovne sednice – preuzmite dokument. 4. Predlog odluke o poništavanju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala […]

CategoriesVesti za akcionare

Materijal za vanrednu sednicu skupštine 25.04.2024.

Materijal za vanrednu sednicu skupštine 25.04.2024. 09.04.2024. godine   U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću vanrednu sednicu skupštine. 1. Odluka o sazivanju vanredne sednice – preuzmite dokument. 2. Poziv za vanrednu sednicu – preuzmite dokument. 3. Predlog odluke o raspodeli dobiti – preuzmite dokument. 4. Formular za glasanje u odsustvu – preuzmite dokument. […]

CategoriesVesti za akcionare

Materijal za vanrednu sednicu skupštine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine 02.02.2024. godine   U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću vanrednu sednicu skupštine. 1. Godišnji izveštaj 2022. – preuzmite dokument 2. Bilans stanja 2022. – preuzmite dokument. 3. Bilans uspeha 2022. – preuzmite dokument. 4. Izveštaj o ostalom rezultatu 2022. – preuzmite dokument. 5. Izveštaj o promenama na kapitalu […]