Zapisnik sa održane skupštine akcionara

Zapisnik sa održane skupštine akcionara

23.05.2023. godine.

 

U prilogu se nalazi:

Zapisnik sa održane skupštine akcionara – preuzmite dokument