Materijal za vanrednu sednicu skupštine

Materijal za vanrednu sednicu skupštine

02.02.2024. godine

 

U prilogu možete preuzeti potreban materijal za predstojeću vanrednu sednicu skupštine.

1. Godišnji izveštaj 2022. – preuzmite dokument

2. Bilans stanja 2022.preuzmite dokument.

3. Bilans uspeha 2022.preuzmite dokument.

4. Izveštaj o ostalom rezultatu 2022.preuzmite dokument.

5. Izveštaj o promenama na kapitalu 2022.preuzmite dokument.

6. Izveštaj o tokovima gotovine 2022.preuzmite dokument.

7. Godišnji izveštaj 2021.  – preuzmite dokument

8. Bilans stanja 2021.preuzmite dokument.

9. Bilans uspeha 2021.preuzmite dokument.

10. Izveštaj o ostalom rezultatu 2021. preuzmite dokument.

11. Izveštaj o promenama na kapitalu 2021. preuzmite dokument.

12. Izveštaj o tokovima gotovine 2021.preuzmite dokument.

13. Godišnji izveštaj 2020.  – preuzmite dokument

14. BS Proleter 2020.preuzmite dokument.

15. BU Proleter 2020.preuzmite dokument.

16. Ostali rezultati 2020.preuzmite dokument.

17. Promene na kapitalu Proleter 2020.preuzmite dokument.

18. Tokovi gotovine Proleter 2020.preuzmite dokument.

19. Predlog Odluke Skupstine o prinudnom otkupu Metalac Proleterpreuzmite dokument.

20. Predlog za prinudni otkup akcijapreuzmite dokument.

21. Punomocje za glasanjepreuzmite dokument.

22. Formular za glasanje u odsustvupreuzmite dokument.

23. Obaveštenje akcionarimapreuzmite dokument.

24. Odluka o sazivanju vanredne skupštinepreuzmite dokument.

25. Poziv akcionarima za skupštinupreuzmite dokument.